Aitame, et abivajajaid oleks vähem

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Meist

Heategevusfond Dharma on loodud 2001. aastal, et pakkuda igale lapsele just tema vajadustest lähtuvat abi. Meie jaoks on tähtis, et abi andmine ei piirduks ainult ühekordse tegevusega, vaid et muudaksime ka päriselt olukorda. Nende aastate jooksul oleme leidnud väga palju mõttekaaslasi, kelle toetusega saame oma ideed ellu viia.

Meie missioon:
Hoolime igast lapsest alates sünnist kuni tiivad teda kannavad.

Meie visioon:
Aitame kaasa Eesti kujunemisele ühiskonnaks, mille moodustavad ise hakkama saavad inimesed.

Usume, et ühiskond võib end ise ümber kujundada nii, et ei jää enam abivajajaid ja vajadus heategevuseks kaob. Lapse kasvukeskkond määrab suuresti tema tulevikuväljavaated, mistõttu on meie tegevuse keskmes ennetustöö – tegutseme selle nimel, et luua last ja noort toetav ja arendav keskkond. Lapsed ja noored, kes kasvavad turvaliselt, keda ümbritseb hooliv ja püsiv sotsiaalne võrgustik, saavad täiskasvanuna ise hakkama ja oskavad aidata teisi.

Meie tegevus aitab kasvada lapsel tubliks inimeseks. Eriline tähelepanu kuulub majanduslikesse raskustesse sattunud lastega peredele, lasterikastele peredele ja vanemliku hoolitsuseta lastele.

Meie põhikiri.

  • Heategevusfond on EAPN (European Anti Poverty Network) Eesti liige www.eapn.ee (avaneb uues aknas).
  • Heategevusfond Dharma on Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni www.vatek.ee liige (avaneb uues aknas).
  • Heategevusfond Dharma on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige.
  • Heategevusfond Dharma kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
  • Oma töös lähtume vabaühenduste eetikakoodeksist (avaneb uues aknas).
  • Oma tegevuses lähtume annetuste kogumise heast tavast (avaneb uues aknas).

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata