Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Dharma tugikeskused

MTÜ Hoolekoda
Kontaktisik: Kai Räisa
e-post: hoolekoda@hot.ee

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus
Kontaktisik: Senta Malva
e-post: senta.malva@gmail.com
Koduleht: www.vabatahtlik.com

MTÜ Jõgevamaa Tugikeskus
Kontaktisik: Helika Sõber
e-post: jogeva.tugikeskus@gmail.com
Koduleht: www.tugikeskus.com

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
Kontaktisik: Eneken Savi
e-mail: eneken@sesok.ee
Koduleht: www.sesok.ee

MTÜ Tartu Lastekaitse Ühing
Kontaktisik: Kaie Tamm
e-post: kaietamm@hot.ee
Koduleht: www.tlku.ee

MTÜ Teeme Koos
Kontaktisik: Virgo Kaar
e-post: virgo@kaar.ee
Koduleht: www.teemekoos.com

MTÜ Teeme
Kontaktisik: Epp Johani
e-post: eppjohani@gmail.com
Koduleht: www. mtuteeme.com

MTÜ NB
Kontaktisik: Sirje Rüütel
e-post: saunja@gmail.com

MTÜ Arengukeskkond Nalle
Kontaktisik: Pille Sõrmus
e-post: pille.sormus@gmail.com
Koduleht: http://hot.ee/arengukeskkond/

MTÜ Lapsele Oma Kodu
Kontaktisik: Natalia Umarova
e-post: natalia.umarova@gmail.com
Koduleht: http://www.lapseleomakodu.com/

MTÜ Sillamäe Perearenduskeskus
Kontaktisik: Olesja Antonjuk
e-post: olesjaan@rambler.ru
Koduleht: www.perearenduskeskus.com

MTÜ Sulbi Maarahva Selts
Kontaktisik: Kristel Lall
e-post: kristel.lall@gmail.com
Koduleht: www.somerpaluvallamty.wordpress.com/somerpalu-kulaselts/

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata