Unistused muudavad maailma

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Eesti lugu

Kas Sa teadsid, et statistika järgi puudutab vaesus 63 000 Eesti last? Tihti ei ole neil lastel korralikku toitu ja kodu, veel sagedamini aga ei ole mänguasju, raamatuid, nad ei saa käia ringides-trennides ja kooliekskursioonidel. Nad ei tunne ennast turvaliselt ja neil ei ole eakaaslastega võrdseid võimalusi.

See tähendab, et kui on koolivaheaeg, siis nendel lastel jääb sellel päeval kõht tühjaks.

Kurvad faktid:

  • Lapsed elavad täiskasvanutega võrreldes 1,6 korda sagedamini vaesuses
  • Lastega perekonnad elavad ka vanemate maksimaalse tööintensiivsuse korral 3 korda sagedamini vaesuses kui lasteta perekonnad
  • Üksikvanemaga lastega perekonnad elavad Eesti keskmisest 2,5 korda sagedamini vaesuses
  • Ühe lastekaitsespetsialisti kohta on Eestis keskmiselt 1378 last
  • Üle 70 000 lapse elab omavalitsustes, kus lastekaitsetöötaja puudub üldse
  • 40% lapsevanematest aktsepteerivad lapse füüsilist karistamist
  • Üle 10 000 lapse vajab aasta jooksul erinevate psüühiliste probleemide tõttu abi
  • Igal aastal kogeb 2000 alaealist last oma vanemate abielulahutust
  • 46% eestimaalastest arvab, et lahkumineku korral on lastele elatise maksmine vabatahtlik
  • 1200 Eesti last kasvab lastekodudes

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata