Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Helle Randami stipendiumifond võtab taas vastu taotlusi!

10.08.2015

Üliõpilane, kes oled pärit perest, kus kasvab viis ja enam last ning Sa vajad toetust ülikoolis õppimisel! Just Sinule mõeldes oleme koostöös Helle ja Leo McGuire`ga loonud Helle Randami stipendiumifondi.

Helle Randami stipendiumile ootame kandideerima nii esimese kursuse üliõpilasi kui ka kõiki teisi. Stipendiumi suuruseks on maksimaalselt 1000 eurot.

Stipendiaadid valib ja igale stipendiaadile määratava toetussumma otsustab komisjon, kuhu kuuluvad Dharma, EMSL-i ja Eesti Suurperede Abistamise Seltsi esindajad.

2015/2016.õppeaastal antakse fondist välja viimased stipendiumid kokku summas 8000 eurot.

Kui osutud meie stipendiaadiks, siis sõlmime Sinuga stipendiumilepingu septembrikuu jooksul ja peale õppeaasta lõppu tuleb Sul meile esitada aruanne raha kasutamise kohta.

Algavaks õppeaastaks saad kandideerida kuni 10.septembrini, selleks täida taotlusvorm.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata