Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Kuidas aitame

Meie fondi eesmärgiks on toetada laste ja noorte kasvamist. Selleks:

  • oleme loonud stipendiumifondid, et utsitada asenduskodudes kasvavaid noori koolis rohkem pingutama ja anda ka suurperedest pärit noortele võimalus õppida ülikoolis
  • oleme loonud allfondid, et parandada erivajadustega laste eneseteostuse võimalusi ja suurendada ühiskonnas vaimse tervise alast teadlikkust
  • pakume vanematele, kes on laste eest hoolitsemisega kimpus, teadmisi, oskusi ja tuge
  • aitame peresid majanduslikult, sest vaesed lapsed kasvavad vaeses peres. Kui kõht täis ja soe olla, saab hakata ülejäänud muredele lahendusi otsima

Lisaks teeme ka palju-palju muud. Näiteks on hetkel käimas pudruprojekt, et vähekindlustatud perede lapsed saaksid hommikul kooli tulles putru süüa, toetame vanavanemate hoole all kasvavaid lapsi, tasume nende laste ringides-trennides käimise eest, kelle vanematel selleks raha ei ole... Teeme palju, kuid iga päev jõuavad meieni nukrad lood lastest, kes vajaksid veel meie abi. Rahastame oma tegevust annetustest ja projektitoetustest, mistõttu oleme tänulikud iga annetuse eest, mis aitab meil laste elu elamisväärsemaks ja tuleviku lootusrikkamaks teha.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata