Väikesed allikad teevad suure jõe

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Lõppenud projektid

Heategevusfond Dharma tegevusvõimekuse suurendamine laste ja perede toetamisel

 
 • Maksumus: 8 850 eurot 
 • Elluviimise aeg: aprill-detsember 2015 
 • Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

 

 

 

Projekti eesmärgiks on suunata ühiskonnas tähelepanu ja hoolivust laste/noorte ning nende perede olukorra suhtes ning seeläbi tõsta organisatsiooni finantssuutlikkust.

Projekti sihtrühmaks on kõik Dharmale annetajad – nii üksikisikud kui organisatsioonid, kelle jaoks projekti käigus kujundatakse emotsionaalselt mõjuvam veebikeskkond, mille tulemusel suureneb annetajate arusaamine vaesusriskis kasvavate perede olukorrast. Projekti käigus koostatakse Dharma poolt toetatavate perede vajaduste andmebaas, mille tutvustamiseks avalikkusele luuakse neid vajadusi visuaalselt kirjeldav andmebaas – peamiselt fotode ja videolõikudena lavastatud reaalse elu vajadused ja olukorrad, et mitte haavata keerulisemas olukorras olevaid peresid. Oma tegevuste paremaks kajastamiseks meedias koostatakse meediaplaan ning annetuste efektiivsemaks kogumiseks ja kasutamiseks annetuste kogumise strateegiline kava.
Käesoleva projekti raames toimub ka Dharmale annetajate põhjalikum analüüs, mis aitab organisatsioonil paremini oma annetajat ja tema ootusi mõista. Projekti käigus saab organisatsioon endale annetajat emotsionaalselt kõnetava veebikeskkonna, konkreetse meediaplaani oma tegevuste tutvustamiseks ning selged sihid annetuste kogumisel.

Reinforcement of capacities of Charity Foundation Dharma
activities for children and supporting families

The main purpose of this project is to draw attention to the situation of families with children in Estonia. The project target group is Dharma´s donors - both private and organizations.

There will be re-designed website charged with emotional and effective information, letting donors feel the greater meaning and purpose of donating. During the project, will be drawn up a database of families supported by Dharma with their needs.

In order to collect donation or substantial help for the families, there shall be stages images to tell each needy family´s story. Showing kids and families on the website in context of donating and supporting them is in great contrary to the ethics. And that is the main reason why provideing images and video clips is nessesary. Communication plan will be provided for introducing Dharma´s doings. For more effective donation results Dharma´s regular donors would be analized and a donation collecting strategy would be done.

The raise of donations increases Dharma financial capabilities and the ability to support the target group.

The project financed by the EEA NGO Fund grants through the Open Estonia Foundation.

 

 

SA Dharma pere tugiisikute võrgustiku tegevuse toetus 2015

 • Maksumus: 21 262 eurot
 • Elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2015
 • Projekti toetab: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti raames toimub seekord uute tugiisikute koolitamine – valmistatakse ette 20 pere tugiisikut Saaremaale. Projekti käigus pakume traditsiooniliselt pere tugiisikutele nõustamist, täiendkoolitusi, supervisiooni, kaitseme tugiisikuid läbipõlemise eest ja motiveerime neid nende pingelises töös. Kõik ikka selleks, et toimetulekuraskustes lastega pered saaksid asjatundlikku abi ja toetust.

 

SA Dharma pere tugiisikute võrgustiku tegevuse toetus 2014

 • Maksumus: 31 980 eurot
 • Elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2014
 • Projekti toetab: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti raames toimub seekord uute tugiisikute koolitamine – valmistatakse ette 20 pere tugiisikut Eesti erinevatesse maakondadesse. Projekti käigus pakume traditsiooniliselt pere tugiisikutele nõustamist, täiendkoolitusi, supervisiooni, kaitseme tugiisikuid läbipõlemise eest ja motiveerime neid nende pingelises töös. Kõik ikka selleks, et toimetulekuraskustes lastega pered saaksid asjatundlikku abi ja toetust.

 

Märka ja aita! Ühiskonnaliikmete kaasamise kaudu lastele turvalise, toetava ja arendava keskkonna loomine

 • Maksumus: 12 830 eurot
 • Elluviimise aeg: märts-november 2013
 • Projekti toetab: EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

Projekti käigus teavitame avalikkust organisatsiooni tegevustest ja annetamisvõimalustest ning toome seeläbi valdkonda juurde annetajaid, finantsressursse ja teadmisi-oskusi.

 

SA Dharma pere tugiisikute võrgustiku tegevuse toetus 2013

 • Maksumus: 13 000 eurot
 • Elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2013
 • Projekti toetab: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti käigus pakume pere tugiisikutele nõustamist, täiendkoolitusi, supervisiooni, kaitseme tugiisikuid läbipõlemise eest ja motiveerime neid nende pingelises töös. Kõik ikka selleks, et toimetulekuraskustes lastega pered saaksid asjatundlikku abi ja toetust.

 

SA Dharma lastega perede tugiisikute võrgustiku tegevuse toetamine 2012

 • Maksumus: 28 000 eurot
 • Elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2012
 • Projekti toetas: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti käigus aitasime oma võrgustikku kuuluvatel ühendustel tõsta tegevusvõimekust. Selleks pakkusime tugiisikutele täiendkoolitust ja supervisooni ning korraldasime ühed vahvad suvepäevad.

 

SA Dharma vabatahtlike pere tugiisikute tugivõrgustiku arendusprojekt

 • Maksumus: 29 750 eurot
 • Elluviimise aeg: veebruar 2011-märts 2012
 • Projekti toetas: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti käigus aitasime oma tugiisikute võrgustikku kuuluvatel ühendustel tõsta tegevusvõimekust - pakkusime täienduskoolitusi, ühendused said endale kodulehed, abistasime suhete loomisel kohalike omavalitsustega ja palju muud.

 

Tugiisiku baaskoolitus

 • Maksumus:
 • Elluviimise aeg: november 2009-oktoober 2012
 • Projekti toetas: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti käigus koolitasime 120 tugiisikut, kes soovivad ja oskavad aidata abivajajaid peresid. Pakkusime neile ka tööpraktikat, et iseseisev töö alustamine ikka sujuvalt läheks.

 

„Koostöö = lahendused“

 • Maksumus:
 • Elluviimise aeg: juuli 2009-märts 2012
 • Projekti toetas: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti käigus pakkusime 10 kodanikuühenduse ja 24 omavalitsuse koostöös toetavaid teenuseid kokku 1250-le sotsiaalsete või majanduslike toimetulekuprobleemidega lapsevanemale, et suurendada nende toimetulekuvõimet ja tööga hõivatust.

 

Vabatahtlik tugiisik

 • Maksumus: 
 • Elluviimise aeg: jaanuar-detsember 2012
 • Projekti toetas: Hasartmängumaksu Nõukogu

Projekti käigus koolitasime 36 tugiisikut Tallinnasse ja Tartusse ning pakkusime juba tegutsevatele tugiisikutele täiendkoolitust ja supervisiooni.

 

Hoolida - õigus või kohustus?

 • Maksumus:
 • Elluviimise aeg: november 2008-mai 2010
 • Projekti toetas: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti käigus selgitasime koostöös kohalike omavalitsustega välja igale piirkonnale sobiva peretöö vormi ja pakkusime tuge, koolitust ja ühisüritusi abivajajatele peredele.
 

Tugiisikute tugivõrk

 • Maksumus:
 • Elluviimise aeg: september 2008-märts 2010
 • Projekti toetas: EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

Tugiisikute tegevusse rakendamiseks ja teenuse arendamiseks pakkusime oma võrgustikku kuuluvatele ühendustele heade kogemuste vahetamist, tugiisikute nõustamist, infopäevi, koolituspäevi ja motivatsiooniüritusi. Samuti kaardistasime teenuse vajadust ning aitasime luua ja arendada teenust pakkuvaid organisatsioone.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata