Terve ühiskond, terved lapsed

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Luiga fond

2006. aastal asutas Sten Luiga Dharma allfondina Luiga Fondi. Fondi sihiks valis Sten valdkonna, mis väärib ühiskonnas senisest suuremat tähelepanu. Kui tänapäeval on juba jõutud füüsilise tervise väärtustamiseni, siis vaimset tervist ei tähtsustata veel piisavalt. Samas aga on aga paljud sellised nähtused nagu alkoholisim, purunenud perekonnad, üksikemade suur arv, töötus, suitsiidide kasv ja isikuvastane kuritegevus tingitud paljuski inimeste oskamatusest lahendada oma vaimse tervisega seotud probleeme eos või saada tuge ning nõuandeid olukorras, kus nende aitamine ei nõua veel kliinilist sekkumist.

Sten usub, et rahva vaimse tervisega seotud valdkonnale tuleks kasuks selle  objektiivne kajastamine meedias, teaduslik lähenemine ennetussüsteemi loomisele ja süsteemi efektiivne käivitamine. Eelpool kirjeldatud põhjustel ongi fondi kasvikute arvel makstavate preemiate ja stipendiumite saajaks märgitud eelkõige teadusinimesed, kuid ka valdkonna kajastamisel ja juhtimisel silma paistnud ajakirjanikud ning administraatorid.

Allfondi asutamise ja valdkonna valiku põhjusteks toob Sten kahte soovi:

  • Hoida elus vaarisa Georg Eduard Luiga mälestust, kellele kuulunud vara tagastamine andis võimaluse allfond luua. Georg Eduard Luiga tegutses Eesti Päevalehes nii ajakirjaniku kui ka vastutava ja peatoimetajana aastatel 1908-1934
  • Arendada edasi Georg Eduard Luiga onupoja ja kolleegi Eesti Päevalehe päevilt Juhan Luiga elutööd. Juhan Luiga oli Baltimaade üks tunnustatuim psühhiaater, kes on avaldanud mitmeid mahukaid uurimusi eestlaste vaimsest tervisest eelmise sajandi alguse Eestis

 

Fondi põhikapitaliks on 32 000 eurot, mille kasvikute arvelt anname preemiaid ja stipendiume vastavalt allfondi statuudile. Fondi preemiate ja stipendiumite taotlejateks võivad olla akadeemilise kraadi taotlejad, teadlased ja ajakirjanikud. Kõik, kelle õpingud, teaduslikud tööd või tegevus on suunatud vaimuhaiguste leviku ennetamise, ravi, eneseabi ja vaimuhaigete õiguste kaitsele suunatud süsteemi loomisele ning täiustamisele või selle valdkonna adekvaatsele kajastamisele meedias.

Fondile võib taotlusi esitada aastaringselt, aasta sulgub 30. aprillil. Laekunud avaldused vaatame läbi ühe kuu jooksul, preemia või stipendiumi saaja(d) selguvad 31. maiks. Minimaalne jagatav preemia või stipendium on 1300 eurot.

Fondi senised stipendiaadid.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata