Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

PricewaterhouseCoopers stipendiumifond

Sina, edasipüüdlik üliõpilane, kes oled pärit asenduskodust, eestkoste- või hooldusperest ja vajad toetust ülikoolis õppimisel? Just Sinule mõeldes on avatud Heategevusfond Dharma juures PricewaterhouseCoopers stipendiumifondi. 

PricewaterhouseCoopers stipendiumile ootame kandideerima üliõpilasi, kes alustavad ja/või juba õpivad bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppes. Stipendiaadid valib välja komisjon, kuhu kuuluvad PricewaterhouseCoopers, SA Dharma, Eesti Asenduskodutöötajate Liidu ja kasuperede ühenduste esindaja.

Stipendumi määrame korraga küll üheks õppeaastaks, kuid kandideerida ja stipendiumit saada võid kasvõi terve ülikooliaja.

Stipendiumi suuruseks on 1000 eurot ja 2015.aastal antakse välja 10 stipendiumi.

Algavaks, 2015/2016 õppeaastaks saad kandideerida kuni 10.septembrini ja selleks täida allolev vorm

Kui osutud meie stipendiaadiks, siis saame kokku ja anname Sulle stipendiumi üle sügise alguspäeval 23.septembril.

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata