Erinevad võimalused aitamiseks

Ka Sinu huvi laste käekäigu vastu muudab nende maailma värvilisemaks

Tugiisikute nõustamine

Supervisioon Läänemaa tugiisikutele toimub

11.aprillil 2015.a kell 10.00 – 15.15
Haapsalu Sotsiaalmajas Kastani tn 7

Registreerimine:
Leili Mutso e-post: leili.mutso@gmail.com

 

Kovisioon Võrumaa tugiisikutele toimub

6.märtsil 2015.a. kell 10.00-13.00
Võru Maavalitsuse II korruse saalis

Registreerimine:
Tiina Parmasto e-post: tiina@dharma.ee

Erinevaid võimalusi muutmaks Eesti laste elu värvilisemaks.

Soovin aidata